Båt i sten, så kallad Knarr, vid Aronsborgsviken.                    Stolt fjällskivling, Macrolepiota procera.