G:la Enköpingsvägen korsar E 18.                                                        Vy mot Kräggavägen