Kalmarsands viken, Mälaren.                              Småbåtshamnen, med Fånästornet i bakgrunden.