Badet vid Kalmarsand.

  

Vy mot småbåtshamnen vid Aronsborg.