Brita Jonsdotter


F. 14/8 1848 i Delsbo. D. 17/12 1918.

  Gift med? Nils Jonsson
Bosatt
år
1590 Tomta 3, Delsbo. Bonde.
 
Barn:
Erik Nilsson.
  Gift med? Erik Nilsson
Född i Tomta 3, Delsbo.
Bosatt år 1618 i
Tomta 3, Delsbo.
 
Barn:
Nils Eriksson
Lars Eriksson
  Gift med:
S
igrid
Nils Eriksson
Bonde.
Bosatt
1663 Tomta 3, Delsbo.
 
Barn:
Erik Nilsson
Jon Nilsson
  Gift med:
A
nna.
Erik Nilsson
Född i
Tomta 3, Delsbo.
Bosatt:
1683 Tomta 3, Delsbo. Bonde.

 
Barn:
1. Nils Eriksson
(1675 - 1743)
2. Jonas Eriksson
(1692 - )
3. Brita Ersdotter
(1697 - 1765)
4. Mickel Ersson
4. Anna Eriksdotter
6. Per Eriksson
7. Margta Eriksdotter

 
  Gift med:
Karin Jonsdotter

Vigsel: omkring 1707.
 
Mickel Ersson
Född i Tomta 3, Delsbo.
Bosatt:
1715 i Ede 4, Delsbo.
Bonde. Gift med Margreta (- <1708) Vigsel: omkring 1700.

 
Barn med Margareta:
Erik Mickelsson
(1701 - 1768)

Barn med Karin:
1.
Lars Mickelsson (1708 - 1750) Drunknat i Dellensjön, 42 år 8 mån.
2. Kerstin Mickelsdotter (1711 - 1734)
3. Margareta Mickelsdotter
(1714 - 1784)
 

  Gift med
Sigrid Ersdotter

(1701 - 1768)
Erik Mickelsson
F. 22/12 1701 Tomta, Delsbo. Bosatt:
Västeräng 3, Delsbo.
D. 28/8 1768,
Västeräng, Delsbo.

 
Barn:
1. Karin Ersdotter
(1729 - 1788)
2. Erik Ersson
(1730 - 1801) Nämndeman. Bonde.
3. Mickel Eriksson (1732 - 1817) Bonde.
4. Sigrid Eriksdotter (1734 - 1773)
5. Lars Eriksson
(1739 - 1809) Bonde. Död av håll och stygn.
6. Jonas Eriksson
(1744 - 1820) Bonde.
7. Nils Ersson
(1748 - 1795) Bonde. Död genom olyckshändelse under arbete i en brunn.
 
  Gift med:
Karin Eriksdotter
(1735 - 1816)
 
Erik Ersson
F. 6/11
1730 Västeräng 3, Delsbo. Nämndeman, bonde.
D. 19/4 1801. Bosatt: Västeräng 2, Delsbo.

 
Barn:
1.
Sigrid Ersdotter
(1759 - 1821)
2. Anna Ersdotter
(1761 - 1842)
3. Karin Eriksdotter (1763 - 1847)
4. Erik Ersson
(1765 - 1825)
5. Jonas Eriksson
(1772 - 1855)
6. Olof Eriksson
(1776 - 1776)
7. Lars Eriksson
(1776 - 1842)
  Gift med: Karin Jonsdotter
(1775 - 1842)
Vigsel: 4/5 1800.

 
Jonas Eriksson
F. 22/11 1772,
Västeräng 2, Delsbo.
Bosatt:
Sörväna 4, Delsbo. Bonde.
D. 9/8 1855.

 
Barn:
1. Erik Jonsson
(1801 - 1807) Död i feber.
2. Jonas Jonsson
(1803 - 1850) Bonde.
3. Per Jonsson
(1805 - 1869) "Stryker omkring i socknen".
4. Brita Jonsdotter
(1808 - 1872)
5. Karin Jonsdotter
F.
1811 D. 29/11 1879
av lungsot.

6. Erik Jonsson
(1814 - 1879)
7. Anna Jonsdotter
(1817 - 1819)
 

 

 

 

 

 

 

Olof Persson Sprints far:
Per Olsson Tapper Tång. Soldat vid Häls. reg.
F. 3/7 1793 i Vålås, Delsbo. Bosatt i Långede, Delsbo.
D. 1/12 1856.
Gift med:
Kerstin Larsdotter
(1785 - 1850)
 Vigd: 1817.
Barn:
1. Karin Persdotter
(1819 - 1893) D av
lunginflammation.
2. Anna Persdotter
(1821 - ) Gift med Erik Olsson Hurtig. Vigd: 9/11 1845.
3. Olof Persson Sprint
(1824 - 1901)
4. Lars Persson Ljus
(1827 - 1861)
Soldat nr 34 vid Häls. reg.
5. Per Persson
(1830 - 1911)
-----------------------

Per Olsson Tapper Tångs far:
Olof Ehn.
Soldat nr 80 vid Häls reg.
F. 1750? Forsa. D. 29/9 1812 i magplågor.
Gift med
Karin Ersdotter (1761 - 1822)
. Vigd: 1779.
Barn:
Olof Olofsson
(1780 - 1833)
(föll från en hövagn och dödades)
Brita Olofsdotter
(1787 - 1788)
Per Olsson Tapper Tång (1793 - 1856)
 

Britas mormor: Gertrud Persdotter F. 1773, Färila.
D. 22/11 1851. Gift 1 gången med ?
Barn:
Karin Persdotter
(1812 - 1863)
Gift 2 gången med

Petter Hoff
F. 1789 - 1862. Från Färila.
Husman. V. Berge, Delsbo
Barn: Fosterbarn Per Berg, 11/11 1815 i Stockholm.

* Olof Persson  Sprint.
F. 15/7 1824 i Långede, Delsbo. S
oldat nr 25 vid Häls. reg.
Gift med
Margta Persdotter (1824 - 1899) den 24/2 1848.
Barn:

1. Anna Olsdotter
(1845 - 1895)

2. Kerstin Olofsdotter
(1848 - 1932)
3. Per Olsson Sprint
(1851 - 1876 av lungsot)
4. Margta Olsdotter
(1853 - 1853)
5. Lars Olsson Slätt
(1854 - 1907) Husman.
6. Olof Olsson
(1857 - 1864) D. av
scharlakansfeber.
7. Jonas Olsson Hultin
(1861 - ) Soldat nr 22 v Häls reg. Bonde. 
8. Margta Olsdotter
(1864 - 1864) D. av
scharlakansfeber.
9. Olof Olsson Bom
(1865 - 1943)
Soldat nr 104 v Häls reg.

Britas far:
Jonas Jonsson, Sörkvena F. 3/10 1803, Sörväna 4, Delsbo.  Bonde.
D.  13/11 1850.
Britas mor:
Karin Persdotter. Soldatdotter.  F. 27/7 1812 Björka, Delsbo.
Vigd 13/11 1831.
D. 26/9 1863 i vattusot. 

 
Barn:
1. Jonas Jonsson
(1832 - 1907)
2. Gertrud Jonsdotter (1835 - 1848)
3. Karin Jonsdotter (1837 - 1866)
Död av nervfeber.
4. Per Jonsson Bom (1843 - 1910)
Soldat nr 104 vid  Häls. reg. Bosatt: V Tolbo, Delsbo. Gift med Kerstin Olofsdotter. Hennes far:
*Olof Persson Sprint.
F. 15/7 1824, Långede, Delsbo. S
oldat nr 25 vid Häls. reg.
5. Brita Jonsdotter
(1848 - 1918) 
  JOHAN AUGUST ANDERSSON Tegelbruksarbetare.  F. 10/9 1835 i  i Hultsjö, Jönköpings län.
Bott i Klubbo + Gåsbacka.
Vigd 7/11 1874. D.  6/4 1913 av ålderdomssvaghet, fattighjon.
BRITA JONSDOTTER
F. 14/8 1848 i Delsbo. Antecknad som landsstrykare.
Vigd 7/11 1874.
D. 17/12 1918 av ålderdomssvaghet.
Klubbo, Delsbo.
 
Barn:
1. Carl August Banér.  uä.  F. 18/10 1871.
2. Christina Kathrina
F. 9/7 1874, Klubbo, Delsbo.
3. Johan Adolf  Linné
F. 23/6 1877. D. 13/4 1953.
4. Anders Petter
F. 10/4 1884, Klubbo, Delsbo.
5. August Leonard
F. 10/5 1885.
6. Bror Emil
F. 22/6 1889.
7. Ida Elisabet Andersson F. 7/11 1892 i Delsbo.
 

 

Karins föräldrar:
Erik Ersson Nordlöf
bonde i Källbergsbo,  Nr 3,  Delsbo.
F. uä. 14/4 1845, Fjärdsätter.
Bosatt efter 1873 V. Berge, Delsbo Bosatt före 1894 i Källbergsbo 3, Delsbo.
Vigd 20/5 1873.   D. 18/8 1894 av struplungsot. 

Gift med Margta Pehrsdotter
F. 14/5 1845.  D. 1921.
 

Gift med
Karin Nordlöf 
F. 8/8 1879 i Källbergsbo, Delsbo.
D. 17/6 1945.
 
JOHAN ADOLF JOHANSSON - LINNÉ
F. 23/6 1877 i Gåsbacka, Delsbo.
Vigd 28/4 1901.
Värnpliktig 1893.

D. 13/4 1953. Flyttat till Holm 1:29, Idenor.
Barn:
Johan Algot
F. 30/7 1901.
Brädgårdsarbetare.
D. 30/9 1970.
Maria Teresia
F. 16/4 1904
D. 7/11 1971.
Hilda Elisabet
F. 11/2 1910.
Ester Matilda
F. 6/3 1912.
Bror Helge
F. 26/5 1920. 
D.  13/4 2001.
Karl Adolf  Folke
F. 14/7 1922.
Gustafs föräldrar:
Olof  Daniel Gustafsson
 (Dejenberg)
F. 22/8 1864 i Gustaf Adolfs
kommun, Värmland. Brädgårdsarbetare.
Flyttade till Hudiksvall 30/11 1890.
Vigd 26/4 1892. D. 2/9 1959 i Hudiksvall.
Gift med: Gift med: ALBERTINA  (1877 kallar hon sig för Lindqvist.) 
F. 24/5 1869, Wade, Bergsjö. Flyttat till Hudiksvall 1891. Sömmerska.
 
Einar Gustaf Gustafsson, Hudiksvall.
F. 15/8 1900. D. 2/5 1953. Vulkverksarbetare. Ogift.
Fader till Kerstin.
MARIA TERESIA JOHANSSON - LINNÈ
F. 16/4 1904 i Gåsbacka, Delsbo. 
Hushållerska.
 D. 7/11 1971. Ogift.
 
Barn:
Kerstin Ingegerd
F. 11/10 1926 I Idenors socken, Hudiksvall. 
D. 11/4 2002.
Arnes föräldrar:
Johan Kihlström
F. 18/9 1891 i Nordanåker, Årsunda. Kommunalarbetare. Vigd 14/12 1914. D.  6/1 1975.
Gift med:
Gift med Johanna Charlotta Molin
F. 7/1 1890 i Ovansjö.
D. 30/3 1974.
Gift med
Sven Arne Kihlström

F. 19/10 1924 i Hudiksvall.
D. 30/3 1988., i cancer i bukspottskörteln.Väghyvelförare.
Vigd 22/9 1945.
 
KERSTIN INGEGERD JOHANSSON (LINNÉ)
F. 11/10 1926 I Idenors socken, Hudiksvall.
D. 11/4 2002 i ALS.
Barn:
Marie-Louise
F. 3/3 1946
Leif Roger
F
. 20/9 1952
Christers föräldrar:
Nils Emil Oskar Nilsson
F. 5/5 1921, Tingstäde.
D. 7/8 1995. Hemse.
Bilmekaniker.
Gift med:
Lisa Evy född Nilsson.
F. 11/3 1924, Alva.
Gift med
Jan Christer Gimséus
F. 27/9 1949 i Alva socken, Gotland. Bilmekaniker.

Christers anor 1.

Christers anor 2.

Christers anor 3.

MARIE-LOUISE (Kihlström) Gimséus
F. 3/3 1946 i Hudiksvall. Postkassör. Vigd 17/5 1972 på Svenska Ambassaden i Paris.

Marie-Louises släkt på faderssidan.

Marie-Louises släkt på faderssidan.

Marie-Louises släkt på moderssidan.

Marie-Louises släkt på moderssidan.

Marie-Louises släkt på moderssidan.

Barn:
Jan Morgan
F. 20/5 1973. Bilmek.
Anders Greger
F. 9/9 1976. Teletekniker.
Hanna Maria
F. 10/5 1988. Annonsproducent.

 

Min släktforskning