Jonas Jonsson Eld

Soldat nr 98 vid Hälsinglands reg.

 

Gift med ?

Barn:
Olof Eriksson Ruth (- >1673)
 

Erik Olsson
Bosatt 1593 Norrberg, Delsbo.
Bosatt
1618 Norrberg, Delsbo. Bonde.
 
Gift med ?

Barn:
1. Jonas Olofsson Ruth F. 1624 i  Norrberg, Delsbo. D. juli 1691. Bonde.
Gift med
Marta Jonsdotter.
F. i Ede 3, Delsbo.
Barn:
Karin Jonsdotter (1669 - 1740)
Sigrid Jonsdotter Ruth
Lars Jonsson
Per Jonæ Ruth (- 1720). Komminister i Delsbo.

2. Brita Olofsdotter Ruth

3. Erik Olofsson Ruth (- 1691). Bonde.

4. Per Olofsson Ruth. Bonde.

5. Lars Olofsson. Bonde.

6. Olof Olofsson. Fältväbel.
Bosatt 1693 i Delsbo.

7. Nils Ruth F. Norrberg 1, Delsbo. D. 1699. Borgare. Bosatt i Hudiksvall. Vigd 1690 med
Katarina Sverkilsdotter (1671 - )
 

Olof Eriksson Ruth
F. Norrberg, Delsbo. Bonde.
Hade 1 häst o 11 kor.
D.
mellan 1673 och 1695.
 
Gift med Kerstin.

Barn:
1. Per Persson (1670 - 1743) Bonde.

2. Lars Ruth Ruthberg F.
maj 1682 i Norrberg 1, Delsbo. D. 1739. Handlare. Bosatt i Hudiksvall.

3. Elias Ruth F. febr. 1687 i Norrberg 1, Delsbo. 1708 student.
1719 fil.mag. Bosatt 1721 i Tegelsmora. D.
1739. Gift med Brita Grubb.

4.
Jonas Persson
5. Ingrid Persdotter
6. Sigrid Persdotter

7. Erik Persson (- <1710). Bonde.
Bosatt 1690 Nyåker, Delsbo. D. före 1710. Vigd 1687 med Karin Eriksdotter. Karins far: Erik Andersson Höna. Fältväbel.
F. 1623 D. 1700.
Barn:
Kerstin Eriksdotter (1687 - 1773)

Margareta Eriksdotter (1689 - 1690)
Karin Eriksdotter (1691 - )
Erik Eriksson (1693 - )
Per Eriksson (1696 - )
Margta Eriksdotter (1698 - )
Olof Eriksson (1701 - 1702)
Karin Ersdotter (1705 - 1781)

8. Olof Persson. Fältpräst vid Häls. reg. Lektor vid Gävle gymn. Kh. 1694 student. 1697 prästvigd.
Bosatt 1701 i Kurland. Bosatt efter 1701 i Gävle. Begravd i Tyska kyrkan i Kurland?

 

Per Olofsson Ruth
Bonde. F. Norrberg 1, Delsbo.
Bosatt 1683 i Norrberg.
 
Gift med Ella Andersdotter (1670 - 1755)
Barn:
1. Kerstin Persdotter F. 1696.
2.
Per Persson (1698 - 1698)
3. Olof Persson (1701 - 1759). Bonde.

4.
Anders Persson Westberg F. 8/7 1704.  D. 13/2 1756) Soldat.

5.
Karin Persdotter (1708 - 1775)

6. Per Persson F. 14/12 1711.
D. 5/5
 1773.
Husman. Bonde. Blind.
Vigd 15/4 1744 med
Karin Svensdotter. F. 1717 - 1782)

Barn:

Per Persson Ek (1745 - 1786)Soldat nr 81 vid Häls. reg.
Sven Persson (1749 - 1829) Bonde. Blind på äldre dar.
Karin Persdotter (1754 - 1850)

7. Erik Persson (1714 - 1765)

Per Persson
F.
1670 i Norrberg 1, Delsbo.  Bonde. Övertog hemmanet 1702
D. 10/7
1743.
 
Gift med
Margreta Eriksdotter (1716 - 1798)

Barn:
Per Olsson (1742 - 1828)
Erik Olsson (1744 - 1810)
Kerstin Olsdotter (1746 - 1842)
Olof Olsson (1750 - 1835)
 

Olof Persson
F. 8/3
1701 Norrberg 1, Delsbo.
D. 2/8 
1759, Norrberg, Delsbo.  Bonde. 
 
Barn:
Sara Jonsdotter (1774 - 1853)
Margta Jonsdotter (1778 - 1778)
Margta Jonsdotter (1781 - 1868)
Jonas Jonsson (1785 - 1858)
Olof Jonsson (1791 - )
 
Gift med med
Kerstin Olsdotter
(1746 - 1842)
Jonas Jonsson Eld,
Soldat nr 98 vid Hälsinglands reg.
 
F . 26/11 1745. Västanäng. 
Bosatt i Glombo.
Vigd 26/12 1
773.
D. 11/2 1830.
 

 

 Min släktforskning