Kihlström

Kanske det är just dina uppgifter som jag behöver.
Har du något att tillägga, så hoppas jag, att du hör av dig på min E-mailadress. 
Den är logim@telia.com     Tack för hjälpen!  
Var vänlig och läs listan vågrätt.

 

  Gift med
CARIN PEHRSDOTTER
F. 16.. i Årsunda. D. 17..
PEHR CHRISTOFFERSSON
Född 16.. Bonde i Berga, Årsunda.
Död 17..
Barn:
LARS F. 16..
CARIN F. 1/9 1680
SVEN F. 1681.
  Gift med
CARIN OLOFSDOTTER
F. 16..  i Årsunda
D. 17..
SVEN PEHRSSON
Född 1681. Bonde i Berga, Årsunda.
Död 17..
Barn:
ANNA F. 1/5 1700,
LARS F. 12/1 1707,
SVEN F. 3/1 1713.
Brita Larsdotters far:
Lars Olsson
(Olofsson) , bonde. F. 1698, Årsunda. D. 19/6 1743 i Vida,  Årsunda.

Brita Larsdotters mor: Margareta Lars(Pers?)dotter
F. ?/8 1695 i Årsunda.
D. 11(17?)/7 1776 i Vida, Årsunda.
Barn: Carin F. 2/1 1727, D. 1727,
Olof F. 1/6 1728, D. 20/6 1773,
Lars F. 5/4 1731, D. 22/8 1791,
Margareta F. 1734,
Per F. 4/7 1737 D. 17/7 1737,
Eric F. 22/9 1738

 

Gift med
BRITA LARSDOTTER
F. 25/12 1723 i Vida nr 3, Årsunda.
D. 24/12 1803 av ålderdom.


 
SVEN SVENSSON
Född 3/1 1713 i Berga nr 9, Årsunda.  Måg och bonde i Vida nr 3.
D. 18/1 1791 av ålderdomsbräcklighet och bröstvärk.
Barn:
LARS F. 30/1 1746. D. 1818.

PEHR F. 23/2 1748,

OLOF F. 7/3 1753. Utflyttad till Hedesunda 1775.

SVEN F. 8/3 1755 D. 14/1 1879 av slag.

MARGTA F. 1/5 1758,

BRITA F. 19/9 1760,

ANDERS F. 22/9 1762. Utflyttad till Hedesunda 1774.

ERIK F. 26/2 1765. Vanför.  Från Ofvansjö.
D. 15/9 1837 (1843?)
av ålderdomsbräcklighet.
Husman/Torpare.Vigd:12/11 1790 med Karin Jonsdotter F. 1766. D. 16/9 1837
Barn:
Jöns
Eriksson  (1791 - )
Sven Eriksson Widell
 F. 2/1 1793. Gift med Anna Ersdotter F. 1/5 1800.
Brita Ersdotter  (1801 - 1885)
Eric Eriksson (1804 - )
Anna Ersdotter (1810 - 1894)

 
Brita Andersdotters far:
Anders Nilsson Sik
Soldat. F. 1707-09-10 Årsunda. D. 1751-12-07 i Finland.

Brita Andersdotters mor: Brita Olsdotter Bergman
(F. 1706-11-06 Berga Årsunda. Död 1786-01-07 Hedkarby Årsunda.)
Barn:
Olof Andersson Bäckman. F. 1734-02-17 Hedkarby Årsunda.
D. 1798-01-24 Årsunda.
Margareta Andersdotter. F. 1735-10-10 Hedkarby Årsunda. D. 1798.
Brita Andersdotter.
F. 1745-05-15 Hedkarby Årsunda 103). D. 1820-01-21 Hedkarby Årsunda 104).

Anders Nilssons Siks far: Nils Andersson. Hans mor: Margareta Persdotter.
 
Gift med
BRITA ANDERSDOTTER
F. 15/5 1745 i Hedkarby, Årsunda. Piga.
D. 21/1 1820 av ålderdom. Föräldrar: Soldat fader A. Sik, moder Brita Olofsdotter Bergman.
LARS SVENSSON
Född 30/1 1746. Nämndeman och bonde i Vida nr 3, Årsunda.
Vigd 1/11 1770.
D. 9/1 1818 av slag.
Barn:
BRITA F. 12/4 1772, Sjuklig. Gift med
Olof Larsson. Bonde, fjärdingsman.
F. 1774-07-14 i Kihlen.
D. 1833-06-19 av lungsot.
Barn:
Lars, F. 1801-04-31,
D. 1816-05-30,
Kerstin F. 1803-10-21, gift med bonde, nämndeman Eric Andersson F. 1794 -11-17. Barn:
Olof  F. 1805-12-21
Per F. 1808-04-17.
D. 1818-12-12.
Anders (Kihlström)
F. 1813-09-24
Lars, F. 1817-08-31. Ofärdig.

Olof F. 1822-04-18.
Brita 1828-06-06 D. 1836-11-08 (sjuklig),
Anders F. 1834-09-20


SVEN F. 29/8 1774.
D. 3/9 1848.


MARGTA (Margareta)
F. 6/5 1778. D. 1845-04-27 Wida Årsunda 64. Gift med:
Erik Ersson. Bonde. F. 1769-01-30 Sörby Årsunda 62. D. 1813-04-26 Wida Årsunda 63. Barn: Brita Ersdotter. F. 1800-09-30 Wida Årsunda 32. D. 1862-04-03 Wida Årsunda 33
.
 
  Gift med
MARGTA (Margareta)LARSDOTTER
F. 29/4 1776 i Sörby nr 4, Årsunda.
D. 14/6 1817 av rötfeber.
 
SVEN LARSSON
Född 29/8 1774 i Vida nr 3, Årsunda. Måg och bonde i Sörby nr 4.  
Vigd 1797.
"I högsta grad misshushållare."
Död 3/9 1848 av ålderdomsbräcklighet.
Barn:
LARS F. 5/9 1798. D. 29/2 1801 i svartsot.
LARS F. 2/4 1801.
D. 23/9 1869.

PEHR F. 4/10 1804.
BRITA F. 14/12 1808.
OLOF F. 5/2 1812.
Cherstin Olofsdotters far: OLOF OLOFSSON, F. 1773-09-11 Årsunda Wida 2 (X). D. 1816-05-28 Årsunda Wida 2. Bonde.   1799-10-25 Årsunda.

Cherstin Olofsdotters mor: Anna Larsdotter, F. 1773-01-05 Årsunda Wida 4. D. 1845-11-04 Årsunda Wida 4. Bondedotter.
Deras barn:
1. Cherstin Olofsdotter, F. 1800-06-12 Årsunda Wida, hon gifter sig med torparen och fördelsmannen Lars Svensson, F. 1801-04-02, sonen Olof, F. 1829-10-13.
2. Britta Olofsdotter.
F.
1803-01-21 Årsunda Wida
.
3. Olof Olofsson, F. 1805-06-05 Årsunda Wida, Olof  blir kvar på gården. Hans hustru Kerstin Larsdotter, F. 1807-11-28. De får sonen Lars, F. 1830-12-21.
4. Lars Olofsson, F. 1808 Årsunda Wida. Vacc. 1809 haft 5 koppor.
5. Pehr Olofsson, F. 1811-04-28 Årsunda Wida. Har haft 4 koppor.
6. Anna Olofsdotter, F. 1814-04-24 Årsunda Wida. Vacc. 1814.
 

Gift med
CHERSTIN OLSDOTTER
F. 12/7 1800 i Vida S 2, Årsunda. Bondedotter.
D. 23/5 1868 av vattusot.
LARS SVENSSON
Född 2/4 1801 i Sörby nr 4, Årsunda.  Fördelstagare och torpare i Vida. Vigd 7/11 1828. Död 23/9 1869 av vattusot.
Barn:
OLOF F. 13/10 1829. Fördelstagare. Gift med Brita Persdotter. F. 27/1 1823. Barn:
Anders F. 31/7 1837.
Per F. 14/4 1842.
Lars F. 23/9 1856.
Christina F. 11/9 1859. D. 16/9 1859.
Pehr F. 30/1 1864.


LARS Larsson-Kihlström
F. 17/12 1831i Årsunda.

ANNA F. 16/12 1834,

ANDERS Landbonde. Torpare. Berga. F. 31/7 1837 Gift med Anna Andersdotter. F. 28/1 1836. Vigd 6/1 1861. Barn: Lars F. 24/3 1861, Christina F. 22/7 1866, Anna F. 1874,
Anders F. 1879.

PEHR F. 23/11 1840. D. 9/2 1841,

PEHR Larsson -Nordström, Sörby. Torpare.  F. 17/4 1842. Vigd 30/12 1870 med Anna Olsdotter. F. 28/8 1843,  Årsunda. Barn: Lars F. 23/7 1871, Per Olof  F. 5/5 1874.
Kerstins bror: Sergeant
1 kl. vid Helsinge Regemente Johan Skog, Lund.
Gift med
KRISTINA (
CHERSTIN) PERSDOTTER
F. 11/1 1834 i Lund, Årsunda.
D. 26/6 1891 i magkräfta.
LARS LARSSON-KIHLSTRÖM
F. 17/12 1831.  Dagakarl i Vida, Årsunda.
Vigd 2/11 1856.
D. 16/9 1893 av underlifslidande.
Barn:
1. LARS F. 27/11 1856. Gift 10/11 1883 med Elisabet Andersdotter, Årsunda.
F. 14/3 1864. Bor i Kihlen. 1881. Barn:
Kristina Lovisa F. 15/12 1883 Årsunda.  D. 20/10 1885 av kikhosta, Lars Albert F. 26/2 1891.

2.
ANNA F. 28/10 1859. Gift  den 26/12 1884 med Lars Jonsson, Fänja, F. 6/1 1860. Barn:
Jonas Henrik
F. 19/1 1885, D. 9/2 1885,
Lars F. 17/9 1886,
Johan F. 3/11 1888,
Matilda F. 22/11 1890,
Anna F. 27/12 1892, 
Kristina F. 25/9 1894
D. 25/11 1894 tvilling och Maria F. 25/9 1894 tvilling Henrik F. 27/11 1895,
Albert F. 7/10 1899,
Albertina F. 4/6 1901,
D. 20/1 1902.

3. PEHR F. 25/12 1862.

4. OLOF Larsson Kihlström F. 29/7 1865. Soldat 123 i Hälsinge Regemente.

5.
JOHAN F. 26/11 1868. Dräng. Flyttar 1885 och 7/11 1888.

6. CHRISTINA F. 31/1 1872. D. 1/2 1964. Gift den 2/10 1898 med Johan Dansk, skräddare i Fänja, Årsunda, F. 4/2 1869, D. 10/3 1940. (Johans far: Lars Dansk, soldat F. 1831, Årsunda. Gift med Elisabeth Blad. Barn: Anders F. 1856, Kristina F. 1866, Johan F. 1869)
Christinas barn:
Selma Matilda
F. 18/6 1897 uä.
Axel Laurentius
F. 19/1 1899,
Johan Gottfrid
F. 16/12 1900,
Ulrika Kristina  F. 4/7 1892
, (Ulrika vigd den 16/4 1914 med Lars Erik Persson, Lund).
Barn:
Carl Albin F. 20/1 1911.

7. MATHILDA F. 13/9 1876. D. 12/9 1886 av kramper.
Catharinas  mor: Brita Andersdotter. Torparedotter. Gift med
CATHARINA OLSDOTTER
F. 19/4 1868, oä, i Stormuren Årsunda.
D. 13/11 1949.
JOHAN KIHLSTRÖM
Född 26/11 1868 i Vida, Årsunda. Dagakarl i Nordanåker. Vigd 15/12 1889. Utflyttad till Sandviken, Högbo, 1905. D. 7/4 1951.
Barn:
1. LARS
F.
22/12 1889. D. 30/3 1893 av slembildning i lungorna.

2. JOHAN
F. 18/9 1891. D. 6/1 1975.
Vigd 5/12 1914 med Johanna Charlotta Molin
F. 7/1 1890 i Ovansjö.
D. 30/3 1974.

3. LARS OLOF
F. 14/9 1893. D. 29/8 1958.
Gift 30/11 1918 med Elsa Maria Åhs. F. 14/12 1898 i Högbo. D. 27/12 1953.

4. PEHR
F. 26/5 1897. D. 12/3 1965.
Gift med Syster Elin Olsson. F. 6/12 1902 i Österfärnebo. D. 23/ 4 1992. Barn: Per Johan Sigurd. F. 10/1 1921. D. 25/2 2001. Gift med Sonja Frideborg. F. 24/10 1919 i Rämmen.
Lilly Sofia. F. 15/5 1923 i Högbo. Gift med Anders Lennart Eriksson. F. 18/4 1925.

5. ALBERT
F. 20/5 1902. D. 24/5 1973. Gift 29/3 1924  med Svea Flygare.

6. SIGNE LINNEA
F. 14/5 1905. D. 5/11 1986.
Gift med Tore Lindqvist.
  Gift med
JOHANNA CHARLOTTA MOLIN
F. 7/1 1890 i Ovansjö.
D. 30/3 1974.
JOHAN KIHLSTRÖM
Född 18/9 1891 i Nordanåker, Årsunda. Kommunalarbetare.
Vigd 5/12 1914.
D.  6/1 1975.  
Barn:
KARL YNGVE
F. 4/1 1911, uä.  D. 4/12 1990.

SVEA KATARINA
F. 27/3 1915. D. 19/3 2011,  Högbo.

JOHAN ÅKE
F. 16/3 1919. Gift med Ann-Marie Jansson. Änkling den 3/6 1949.
D. 17/9 1970,

SVEN ARNE  
F. 19/10 1924, Hudiksvall.
D. 30/3 1988.
  Gift med
KERSTIN INGEGERD (LINNÉ) JOHANSSON
F. 11/10 1926 I Idenors socken, Hudiksvall. D. 11/4 2002 i ALS.
SVEN ARNE KIHLSTRÖM
Född 19/10 1924 i Hudiksvall. Väghyvelförare. Vigd 22/9 1945.
D. 30/3 1988. Cancer i bukspottskörteln.
Barn:
MARIE-LOUISE F. 3/3 1946,
LEIF ROGER F. 20/9 1952.
  Gift med JAN CHRISTER GIMSEUS
F. 27/9 1949 i Alva socken, Gotland. Bilmekaniker.

Christers anor 1.

Christers anor 2.

Christers anor 3.

MARIE-LOUISE KIHLSTRÖM
Född 3/3 1946 i Hudiksvall. Postkassör. Vigd 17/5 1972 på Svenska Ambassaden i Paris.

Marie-Louises släkt på faderssidan.

Marie-Louises släkt på moderssidan.

Marie-Louises släkt på moderssidan.

Marie-Louises släkt på moderssidan.

Barn:
JAN MORGAN F. 20/5 1973,
ANDERS GREGER F. 9/9 1976,
HANNA MARIA F. 10/5 1988.
  Gift med INGELA JACOBSSON
F. 31/7 1973.
JAN MORGAN GIMSEUS
Född 20/5 1973 i Vallentuna. Bilmekaniker. Vigd den 30/8 2008.
Barn:
OLIVER
F. 9/5 1995.
TEDDY
F. 26/12 1996.

Barnens moder:
MARIA THERESE DANIELLE OSCARSSON.  F. 25/8 1972.

Fler Kihlström hittar du här

Foton

Min släktforskning