Christer Gimseus

2

 

Gift med:
H 1702 Kerstina Göransdotter
F. cirka 1680 Lönhult 1.
D. 1726 Fiskabäck 2

HÅKAN ANDERSSON
arrendator, Fiskabäck 2, Eljaröd.
F. 1671 Fiskabäck 2.
D. 1728, Fiskabäck 2.
 

Barn:
Per
F. cirka 1706.
Gift med:
H 1743. Hanna Olsdotter Född i  Åkaröd, Brösarp.
D. cirka 1793 Eljaröd 23.

PER HÅKANSSON
arrendator, Eljaröd 23.
F. cirka 1706 Fiskabäck 2, Eljaröd.
D. efter 1832 Eljaröd 23.
 

Barn:
Håkan
F. 23/2 1745.
Gift med:
H 1775. Anna Ernstdotter
F. 24/5 1753 Åkaröd 1, Brösarp.
D. 19/1 1831 Eljaröd 4.
HÅKAN PERSSON
arrendator, Eljaröd 4.
F. 23/2 1745 på Eljaröd 23.
D. 7/2 1830 Eljaröd 4.
 
Barn:
Anna F. 1789.
Gift med:
Nils Mårtensson
F.
3/7 1784 i Gumhusa, Eljaröd.
Anna Håkansdotter
F.
1789 Eljaröd 4. D. 28/5 1865. Eljaröd 13. Hon var arrendator av gården efter makens död 1849-1850.
Andrarum, Kristianstads län,
 
Barn:
Pehr F. 11/1 1812.
Kjersti Nilsdotter F. 1830 och hennes uä dotter Johanna F. 1857.
 

 

 

 

  Min släktforskning