Nordlöf

  Var vänlig och läs listan vågrätt.
 

Karin var gift
första gången med
Per Svensson, bonde.
Bosatt
1641 i Västanäng 2, Delsbo.
Barn: Ingrid F. 1642  D. 1699
Marit F. 1644.
 
Gift med: Karin.
Bosatt i Västanäng 2, Delsbo.

 

JONAS HÅKANSSON
Västanäng 2, Delsbo. Bonde.

Barn:
Olof 
D. före 27/2 1728.

Anna

Håkan
Britas far:
Olof Jonsson (- <1689) Näsbyn, Delsbo.
Britas mor: Karin Grellsdotter (1633 - 1689)
Barn:

Brita Olofsdotter (1662 - 1738) Jonas Olsson (F.  Näsbyn 9, Delsbo- <1710) Smed. Bonde.

----------------------------------
Olof Jonssons far:
Jon Olofsson. F. Näsbyn, Delsbo. Bosatt 1629 i Näsbyn. Bosatt 1663 i Näsbyn.
Hade 1 häst och 3 kor. Bonde.

Jon Olofssons far:
Olof Sigfridsson. Bosatt 1618 i Näsbyn, Delsbo. Bonde.

Gift med: Brita Olofsdotter
F.
1662 Näsbyn 9, Delsbo.
Bosatt i Västanäng, Delsbo.
D.
27/ 2 1738 i Västanäng, Delsbo. Begravd 1738-03-05 Delsbo.

OLOF JONSSON
Västanäng 2, Delsbo.
D. före 27/2 1728.
Bonde.

Barn:
1. Jonas F. 1696. D. 1698.

2. Jonas F. 1701. D. 1759.

3. Olof

4. Per F. 13/8 1708.
Bosatt 1750 i Källeräng 1, Delsbo. D. 4/4 1763. Gift med Ingrid Andersdotter (1714 - 1786)
. Barn: Olof Persson (1738 - 1816)

5. Ingrid

 

Sara Persdotters far:
Per Lustig, 3:e mans soldat.
Bosatt: Sunnansjö, Delsbo.

Sara Persdotters mor:
Eva Isaksdotter (1686 - )

Barn:
1. Sara Persdotter F. 31/3 1711. D. 1801.
2.
Margreta Persdotter
F. 21/3  1713.

 
 

 

Gift 1:ggn med:
Sigrid Jonsdotter F. 1700. 
Vigsel: ca. 1725? D. 1735.

Gift 2:a ggn med:
Sara Persdotter.
F.  31/3 1711.
Vigsel ca 1736. D. 16/11 1801.
JONAS (Jon) OLOFSSON
Västanäng, Delsbo. Skräddare. Husman.
Hade träben.
F. 4/1 1701.
Döpt 6/1 1701.
D. 29/1 1759.

 

Barn:
1. Brita
F. 30/12 1737.
D. 10/6 1807 av ålder.


2. Per F. 24/4 1740.

3. Olof 
F. 12/5 1743
D. 28/3 1817 av bröstfeber. Skomakare.

4. Jonas Jonsson Eld
,
Soldat nr 98 vid Hälsinge reg.
F . 26/11 1745.  D. 11/2 1830. Västanäng. 

5. Hans Jonsson Stare,

Vice korpral vid Hälsinge reg.
F. 19/4 1749, Västanäng. D. 1844.

6. Anders Jonsson Färm,
Soldat nr 5 (54?) Klarinettblåsare vid Hälsinge reg. Profoss.

F. 24/1 1752, Västanäng.  Bosatt efter 1775 i Nordanäng.  D. 13/4 1820.

7. Isaac Jonsson Stark. Korpral nr 104 vid Hälsinge reg. Förare vid Häls reg. 
F. 27/8 1753, Västanäng. 
Vigd 28/12 1777. D. 23/9 1836.
 

 

 

 

 

 

Gift med:
 Brita Johansdotter
piga,  Långede. 
F. 15/7 1751, Långede, Delsbo. D. 2/4 1819 av håll och stygn.
OLOF JONSSON
dräng, skomakare,
född  i Västanäng, Delsbo.
F. 12/5 1743.
Vigd 22/4 1772.
D. 28/3 1817, bröstfeber.
 
Barn:
1. Sara
F. 29/9 1773.  Flyttat till Prättingberg. D. 6/2 1846.

2. Johan (Johannes)
F. 22/2 1776 i Västanäng. 
D. 16/6 1840. Skomakare.
Vigd 1a ggn år 1800 med Margareta Larsdtr. F. 1777. D. 1811. Barn: Olof Johansson, Lars Johansson.
Gift 2a ggn ca 1813 med
Anna Henriksdtr. F. 1785.
D. 1847. Barn:
Olof Johansson Färm (1814 - 1890), Henrik Johansson Timper (1817 - 1894),
Jonas Johansson (1820 - 1867)

3. Jonas
F. 2/3 1778. Flyttat till Prättingberg 1793.
Korpral vid Hälsinglands reg. D. i december 1808, Uleåborg, Finland av fältfeber.

4. Olof  Olsson Kraft
F. 19/5 1780
i Västanäng, Delsbo.
D. 31/12 1808 i Nivekall, Finland av fältfeber.

5. Pehr
F. 16/4 1783. D. 6/9 1789.

6. Brita
F. 16/12 1785. Till Svedja 1803.  D. 2/3  1863.

7. Isak
F. 12/4 1788. D. 25/8 1788.

8. Per
F. 14/9 1789. D. 21/2 1866.

9. Isack
F. 12/9 1792. D. 21/5 1843.
 
Karins fader:
Erik Olsson.
F. 1731 eller 1733, från Ramsjö.
D. 11/3 1781 i Gallstugorna.

Karins mor:
Margta Eriksdotter
F. 11/10 1733, Gallstugorna. D. 4/10 1829.
 

Gift med:
 Karin Ersdotter.
F. 30/5 1777.
D. 20/7 1864.
Sjuklig 1835.
 
PER OLOFSSON (Olsson)
torpare.
Gallstugorna, Skyttänga. Delsbo.
F. 14/9 1789, Västanäng.
Vigd: 1814. D. 21/2 1866.
Barn:
Olof  F. 24/5 1815. D. 13/10 1815.
Olof  F 24/7 1816. D. 31/10 1816.

Eric Persson Nordlöf,
soldat 92. F. 13/1 1819.
D. 22/1 1838.

Margta F.  3/4 1821 i Gallstugorna, Delsbo.
D. 18/2 1892. Vigd 1846 med Erik Persson F. 1816. D. 1903. 
Fosterdotter: Ingrid Jonsdotter, 1847-10-16 i Gallstugorna, Delsbo (EP:s brorsdotter) D. 12/6 1874 av koppor.
 
Karin och  Erik Persson Nordlöf fick inga barn tillsammans. Erik dog 1838. Karin fick barn med okänd fader.
Karins fader:
Erik Olsson. F. 29/5 1783,
Åkre 1, Delsbo. D.  6/3 1832.
Bonde. Inflyttad från Ramsjö. Vigd 1804.

Karins moder:
Anna Jonsson. F. 7/7 1780.
D. 21/7 1837.
 

Gift med
Karin Ersdotter bondedotter,
F. 19/12 1810. Fjärdsätter, Åkre. Änka 28/1 1838.
2 ggr. lagförd för lönskaläge. D. 15/5 1871.
 
ERIC PERSSON NORDLÖF
Soldat 92, Hälsingereg.
Klubbo, Delsbo.
F. 13/1 1819, Gallstugorna.
Bosatt i Fjärdsätter.
Vigd 19/11 1837.
D. 22/1 1838. 

 

Hennes barn:
1. Anna u.ä. F. 31/8 1841, Åkre. Bosatt efter 1865 i Strandäng, Delsbo. Bosatt före 1888 Ö Berge3, Delsbo.
D. 26/8 1925. Barn: Karin Ersdotter F. 1862. D. 1928. Vigd 23/10 1865 med Erik Östberg Husman, bonde.
F. 1844. D. 1888. Eriks far: Erik Eriksson Printz Östberg. Soldat nr 1 Hälsinge reg. F. 22/4 1820 Ö. Berge.

2. Erik Ersson Nordlöf uä.
F. 14/4 1845, Fjärdsätter.
D. 1894. Familj se nedan.

3. Karin uä. F. 18/3 1847, Fjärdsätter. D.1914-02-01.

4. Lars Ersson Sälg, uä. F. 22/11 1848, Fjärdsätter. Bosatt Nordanäng s6. Vigd 4/11 1877 med Anna Larsdotter
F. 2/8 1851. (Annas mor:
Anna Johansdotter Ax (1827 - 1908))
Lars barn:
Anna Larsdotter (1880 - 1880), Jonas Larsson (1882 - ), Karin Larsson (1883 - ), Lars Larsson (1885 - 1937), Marta Larsson (1892 - ).

5. Hans uä. F. 28/4 1851, Fjärdsätter. Dräng. D. 18/12 1904. Bosatt 1880 i Sjulsberg, Delsbo.

6. Kerstin uä. F. 17/8 1853, Fjärdsätter. D. 4/7 1925. Vigd 26/10 1878 med Jonas Eld.
Soldat nr 147 vid Häls. reg.
F. 22/11 1856 Skog s4, Delsbo. D. 12/10 1921. (Jonas far:
Lars Olof Jonsson Strand. Soldat nr 4
vid Häls. reg. Bonde.
Kerstins barn:
Jonas Jonsson Levin (1878 - )Soldat nr 25 vid Häls. reg. Bonde,
Anna Jonsdotter (1880 - ), Karin Eld (1884 - ),
Kristina Jonsdotter (1886 - 1904),
Brita Jonsdotter (1889 - ), Margta Jonsdotter (1894 - 1905)
 

Margtas fader:
Per Berg
F. 11/11
1815 i Stockholm. 
D. 13/10
1886.
Soldat nr 64 vid Häls. reg. Fosterson till Petter Hoff och hans hustru Gertrud Persdotter, V. Berge, Delsbo.
Per Bergs hustru 1.
Margtas mor:
Margta Persdotter F. 3/1 1803, Västeräng, Delsbo.  D. 1847.
Vigsel: 1840.
Barn:
Per Persson (1840 - )
Margta Persdotter (1845 - 1921)

Hustru 2.
 Kerstin Persdotter
F.
1814 D. 1872
Vigsel: 12/12 1847.
Barn:
Karin Persdotter (1848 - 1848)Karin Persdotter Berg (1850 - 1892)
Olof Persson (1852 - 1936)
Kerstin Persdotter Berg (1854 - 1923)
Gertrud Persson Berg (1857 - 1935)
Gift med Margta Pehrsdotter
F. 14/5 1845.  D. 1921.

 

ERIK ERSSON NORDLÖF
bonde
i Källbergsbo Nr 3,  Delsbo.
F. uä. 14/4 1845 i Fjärdsätter, Delsbo.
Bosatt efter 1873 V. Berge, Delsbo Bosatt före 1894 i Källbergsbo 3, Delsbo.
Vigd 20/5 1873.  
D. 18/8 1894 av struplungsot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn:
1. Jonas, arbetare. F. 26/3 1873.  V. Berge, Delsbo.
D. 12/9 1950. (Gift med bondedotter Karin Pehrsdotter, Hammarsvall.
F. 9/8 1880. Vigd 12/6 1901.
D. 8/12 1961.
Barn:
Marta Katrina Nordlöf (1901 -1952 ) Vigd med Karl  Adolf Johansson, Sattjära, Delsbo. Skogsarbetare.
Brita Kristina Nordlöf
F.
1903
Per Erik Nordlöf (1910 - ) Bonde. Hammarsvall.
Vigd 3/7 1943 med Sigrid Larsson. Barn:
Karin Linnea Nordlöf (1937 - )
Karl Sune Nordlöf (1943 - )
Märta Lilly Britt Nordlöf (1945 - )
Jonas Alfred Nordlöf  F.1915 D. 17/12 2005 i Västerås Lundby. Gift 19/8 1944.

2. Margta (Marta) F. 13/2 1876, V. Berge, Delsbo.
Bosatt: före 1894 Källbergsbo 3, Delsbo. Bosatt efter 1897 Glombo 4, Delsbo,
mellan 1924 och 1943 ?, Ljusdal, efter 1943 Långede 8, Delsbo. Vigd 7/11 1897 med Erik Ljus. Skogsarbetare.  Rättare.
F. 11/5
1876 Sörväna, Delsbo.
D. 17/7 1957. Kyrkobokförd i Bjuråker, Bjuråkers kn, Hälsingland.
Barn:
Erik Ljus
(F. 8/9
1897. D. 24/5 1977. Ogift. )
Sven Ljus (1899 - ) Banarbetare.
Per Ljus (1901 - ) Flyttade till Rogsta 1937. Gift med Sara Elida Tagg. F. 1899. Deras barn:
Per Edvin Ljus (1928 - ),
Jenny Ellida Ljus (1932 - ), Erik Gunnar Ljus (1934 - )
Karl Herman Ljus (1903 - )
Flyttade till Ljusdal 1924.
Jonas Helmer Ljus (1906 - ) Flyttade till Ljusdal 1924. Skild. Fick sonen Erik Helmer F.1928-04-23, som sitter i fängelse på livstid för två mord.
Olof Alfred Ljus (1908 - 1909)
Johan Gottfrid Ljus (1911 - )
Olof Alfred Ljus (1913 - )
Marta Kristina Ljus (1917 - )
Maria Ottilia Ljus (1920 - )

Erik Ljus far: Sven Svensson Ljus, 1843-1839, soldat i Hälsinge reg. blev ihjälslagen. Hans barn:
Karin Svensdotter (1863 - 1946)
Ingrid Svensdotter (1865 - Emigrerade1892 till N. Amerika)
Sven Ljus (1869 - Emigrerade1892 till N. Amerika)
Olof Ljus (1872 - )
Erik Ljus (1876 - )3. Karin F. 8/8 1879, V. Berge, Delsbo.

4. Pehr F. 21/4 1884, V. Berge, Delsbo. Långede. Ogift. Banarbetare. D.  4/12 1965.

5. Kerstin F. 27/1 1888, Källbergsbo3, Delsbo.
D. 2/10 1947. Långede s9, Delsbo. (Gift med Pehr Tapper,  bondeson, smed.
F. 31/1 1883. Långede s9, Delsbo. Vigd den 26/5 1907. D. 31/1 1965. Barn: 
Per Erik Tapper (1908 - ) Flyttade till Stockholm 1928. Jonas Alfred Tapper (1910 - )Flyttade till Barnarp 1932.  Olof Edvin Tapper (1913 - ) Pers fader: Per Persson Tapper. F. 3/10 1859.
D. 1901. Per Perssons fader: Per Persson Tapper. Bonde.  F. 13/8 1830. D. 29/6 1912 av ålderdom)
 
Johan Adolfs fader:
Johan August Andersson Tegelbruksarbetare. 
 F. 10/9 1835 i  i Hultsjö, Jönköpings län. Bott i Klubbo + Gåsbacka.
Vigd 7/11 1874. D.  6/4 1913 av ålderdomssvaghet, fattighjon.
Gift med
Johan Adolf Johansson Linné.
F. 23/6 1877 i Gåsbacka, Delsbo.
D. 13/4 1953 i sockersjuka.

 
KARIN NORDLÖF.
F.  8/8 1879 i V. Berge, Delsbo.
Före 1894 i Källbergsbo, Delsbo.

Efter 1901 i Gåsbacka, Delsbo.
Flyttade till Idenor, Hudiksvall 1905.
Vigd 28/4 1901.

D. 17/6 1945.
 
Barn:
1. Johan Algot F. 30/7 1901, Gåsbacka, Delsbo. Vigd med Gunhild 4/6 1933. D. 30/9 1970. (Barn; Birgitta F. 3/7 1936, Margareta F. 2/1 1945.)

2. Maria Teresia F. 16/4 1904, Gåsbacka Delsbo. D. 7/11 1971. (Barn: Kerstin Ingegerd F. 11/10 1926. D. 11/4 2002).

3. Hilda Elisabet F. 11/2 1910.
(
Gift med Anselm Forsell. Barn: Anders Erik Gunnar Forsell, född den 12 november 1935)

4. Ester Matilda F. 6/3 1912

5. Bror Helge F. 26/5 1920. Änkling 16/1 2000. D.  13/4 2001.  (Barn: Ola, Ulrik ).

6. Carl Adolf Folke F. 14/7 1922. Barn: Ulf
 
Gustafs fader:
Olof Daniel Gustafsson
 (Dejenberg).
F. 22/8 1864 i Gustaf Adolfs
kommun, Värmland. Brädgårdsarbetare.
Flyttade till Hudiksvall 30/11 1890. Vigd 26/4 1892.
D. 2/9 1959 i Hudiksvall.
 
Kerstins fader:
Einar Gustaf Gustafsson.
F. 15/8 1900.  D. 2/5 1953 av TBC. Ogift.
 
MARIA TERESIA (JOHANSSON-LINNÈ)
F. 16/4 1904. D. 7/11 1971 av hjärtfel. Ogift.
Barn:
Kerstin Ingegerd
F. 11/10 1926 i Idenors socken, Hudiksvall.
D. 11/4 2002.
Kerstin har två okända halvsyskon.
Arnes fader:
 
Johan Kihlström.
Född 18/9 1891 i Nordanåker, Årsunda. Kommunalarbetare. Vigd 14/12 1914.
D.  6/1 1975.
Arnes mor:
Gift med Johanna Charlotta Molin F. 7/1 1890 i Ovansjö.
D. 30/3 1974.
Gift med
Sven Arne Kihlström

F. 19/10 1924 i Hudiksvall.
D. 30/3 1988 av cancer i bukspottkörteln. Väghyvelförare.
 
KERSTIN INGEGERD
(JOHANSSON-LINNÉ)

F. 11/10 1926 I Idenors socken, Hudiksvall.
Vigd 22/9 1945.
D. 11/4 2002 i ALS.
Barn:
Marie-Louise
F. 3/3 1946
Leif Roger F. 20/9 1952
Christers fader:
Nils Emil Oskar Nilsson
F. 5/5 1921, Tingstäde.
D. 7/8 1995. Hemse.
Bilmekaniker.
Christers mor: Gift med:
Lisa Evy född Nilsson.
F. 11/3 1924, Alva.
Gift med
Jan Christer Gimséus
F. 27/9 1949 i Alva socken, Gotland.
Bilmekaniker.

Christers anor 1.

Christers anor 2.

Christers anor 3.

MARIE-LOUISE (KIHLSTRÖM) GIMSÉUS
F. 3/3 1946 i Hudiksvall. Postkassör.
Vigd 17/5 1972 på Svenska Ambassaden i Paris.

Marie-Louises släkt på faderssidan.

Marie-Louises släkt på faderssidan.

Marie-Louises släkt på moderssidan.

Marie-Louises släkt på moderssidan.

 

Barn:
Jan Morgan
F. 20/5 1973. Bilmekaniker.
Anders Greger
F. 9/9 1976. Teletekniker.
Hanna Maria
F. 10/5 1988. Annonsproducent.
 
  Gift med Ingela Jacobsson
F. 31/7 1973.
JAN MORGAN GIMSEUS
Född 20/5 1973 i Vallentuna. Bilmekaniker. Vigd den 30/8 2008
Barn: Oliver
F. 9/5 1995.
Teddy
F. 26/12 1996.
Barnens moder: Maria Therese  Danielle Oscarsson.
F. 25/8 1972.

Var vänlig och läs listan vågrätt.

 Min släktforskning