Spjut

  Anders Jonssons far:
Jonas Pehrsson.  Härstamning okänd. F. ca 1509. Bonde.
Barn:
Anders Jonsson
F. 1540
       
Michel Pehrssons far:
Pehr Mårtensson.  Härstamning okänd. F. ca 1525. Bonde. Enligt boskapsräkning ägare till 10 kor år 1565.
 
Pehr Anderssons far:
Anders Jonsson
F. 1540 i Yttre, Bergsjö. Bonde.
Enligt 1565 års boskapsräkning ägare till 7 kor.

Barn:
Pehr Andersson
F. ca. 1570
       
Nils Michelssons far:
Michel Pehrsson
F. 1550 i Nr 2, Skrämsta, Bergsjö. Bonde.

 
Pehr Pehrssons
far:
Pehr Andersson
F. ca. 1570 i Nr 1, Yttre, Bergsjö. Bonde.
Enligt 1596 års boskapsräkning ägare till 9 kor.
Barn:
Per Persson
F.
1600, Yttre, Bergsjö,
Pål Persson
F.
1610, Yttre, Bergsjö
.
 
       
Pehr Nilssons far:
Nils Michelsson.  F. 1585 i Nr 2, Skrämsta, Bergsjö. Bonde.
 


 

       
Erik Perssons far:
Pehr Nilsson
F. 1610 i Nr 2, Skrämsta, Bergsjö. Bonde.

 
Erik Perssons
mor:
Helena Carlsdotter.  Härstamning okänd. F. 1620.
Jonas Pehrssons far:
Pehr
Pehrsson.
F. 1600 i Nr 1, Yttre, Bergsjö.
D. ca. 1640 i Nr 1, Yttre, Bergsjö. Bonde. Hemmanskatt 3 öresland, 6 penningland.

Jonas Pehrssons mor:
Gölig Jonsdotter. Härstamning okänd. F. 1610.

  Gift med Margareta
Larsdotter
NILS PÅLSSON
1650-talet. Borgare. Bodde i Hudiksvall.
Barn:
Anders Nilsson Nordvall.
F. 2/2 1699 i Hudiksvall.
D. 1/7 1759 i Yttre, Bergsjö. Soldat.

 
Cherstin Ericsdotters far:
Eric Persson
F. 29/1 1647 i Nr 2, Skrämsta, Bergsjö.
D. 10/5 1734 i Nr 2, Skrämsta, Bergsjö. Bonde.

Cherstin Ericsdotters mor:
Carin Larsdotter.  Härstamning okänd, F. 1649.
D. 15/10 1724 i Nr 2, Skrämsta, Bergsjö.

Per Jonssons far:
Jonas Pehrsson
F. 1635 i Nr 1, Yttre, Bergsjö.
D. 1696 i Nr 1, Yttre, Bergsjö. Bonde.

Per Jonssons mor:
Sigrid Jonsdotter. Härstamning okänd. F. 1640.
 
Barn:
Per Jonsson
F.
15/2 1671, Yttre, Bergsjö
.
Karins far:
Per Jonsson.
F. 15/2 1671 i Nr 1, Yttre, Bergsjö
D.
15/4 1749 i Nr 1, Yttre, Bergsjö. Bonde.
Kyrkvärd.
 

Karins mor:
Cherstin Ericsdotter
F. ?/1 1678 i Skrämsta, Bergsjö.
D. ?/2 1717 i Yttre, Bergsjö. 

Deras barn:
Jonas Persson
F.
10/10 1698, Yttre, Bergsjö
.
Karin Persdotter
F.
17/2 1700, Yttre, Bergsjö
.
Sigrid Persdotter
F.
25/2 1704, Yttre, Bergsjö
.
Helena Persdotter
F.
20/9 1706, Yttre, Bergsjö
.
Kerstin Persdotter
F.
11/12 1708, Yttre, Bergsjö
.

Gift med:
Karin Persdotter
F. 17/2 1700 i Yttre, Bergsjö.  
D. 4/1 1774 i Yttre, Bergsjö. 
ANDERS NILSSON NORDVALL.  
F. 2/2 1699 i Hudiksvall.
Måg och bonde i Nr 1, Yttre, Bergsjö. Soldat vid Hälsinge regemente. Bonde.
Vigd
17/11 1723 i Bergsjö
.
D. 1/7 1759 i Yttre, Bergsjö.

 
Barn:
Margeta Andersdotter.
F. 22/10 1724 i Yttre, Bergsjö.
D. 11/4 1799 i
Malungen
.

Per Andersson.
Kyrkorådsledamot. Bonde. F. 1/10 1727 i Yttre, Bergsjö. D. 26/3 1800 i Yttre, Bergsjö av lungsot.

Nils Andersson Hagel.  
Soldat. F. 9/8 1729 i Yttre, Bergsjö.
D. 27/11 1805 i Yttre, Ingesarven, Bergsjö.  

Cherstin
Nilsdotter.
F. 30/10 1731 i Yttre, Bergsjö.
D. 1801 i Yttre, Bergsjö.

Brita Nilsdotter.
F. 23/11 1733 i Yttre, Bergsjö.
D. 1810.


Anders Andersson Spets.
Soldat. F. 6/4 1738 i Yttre, Bergsjö.
D. 9/1 1820 i Yttre, Bergsjö. Vigd
1772-11-01 med Anna Pehrsdotter,
Medelpad, Niurunda och Engiom.

Sigrid
Nilsdotter.

F. 27/9 1741 i Yttre, Bergsjö. Änka, omgift i Söderåsen. D. 7/5 1820.

 

Carin Larsdotters far:
Lars Persson.  F. 1636 eller 1640 i Nr 14, Älgered, Bergsjö. D. 18/1 1728 i Nr 14, Älgered, Bergsjö. Bonde
.
 Carin Larsdotters mor: Gölin Olofsdotter.  F. 1635 i Tuna (Y) D. 1688 i Nr 14, Älgered, Bergsjö.
 

Lars Perssons far:
Per Larsson
F. 1600 i Nr 14, Älgered, Bergsjö. Bonde.
 
Lars Perssons mor:
Gölin Pedersdotter.  Härstamning okänd. F. 1600. 
D. ca. 1662 i Nr 14, Älgered, Bergsjö
.

Per Larssons far:
Lars Pehrsson.  Härstammning okänd. F. 1575. Bonde.

 

Per Larssons mor: Anna Jonsdotter. F. 1580 i Nr 13, Älgered, Bergsjö  

Lars Ericsson Gambergs far:
Eric Andersson Ekorre.  Härstamning okänd. F. 1660.  D.1697 i Älgered, Bergsjö. Soldat.
 

Lars Ericsson Gambergs mor:
Carin Larsdotter.  F. 1662 i Nr 14, Älgered, Bergsjö. D. 4/4 1731 i Älgered, Bergsjö.

Barn:
Lars Eriksson Gamberg F. 24/3  1696, Älgered, Bergsjö.

Carin Ericsdotter Ekorre. F. 23/11 1689 i Älgered, Bergsjö.
D. 15/11 1764 i Fiskvik, Bergsjö.

Cherstin Ericsdotter Ekorre. F. 6/6 1692 i Älgered, Bergsjö.

Gölin Ericsdotter Ekorre. F. 24/4 1694 i Älgered, Bergsjö.
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brita Fisks far:
Anders Andersson Buller
Soldat. F. 25/11 1718 i Vrångtjärn, Hassela. Vigd 1742. D. 27/4 1762 i kriget i Pommern.
Brita Fisks mor: Brita Eriksdtr.
F. i Älgered, Bergsjö.

Anders Andersson Bullers far: Anders Michelsson Patiainen. Soldat av Savolax infanteri. F. 1690 i Österbotten, Finland.
Anders Andersson Bullers mor: Kerstin Persdtr.
1696 i Hassela.
D. 1/8
1762.

 

Gölins far:
Lars Ericsson Gamberg
F. 24/3 1696 i Älgered, Bergsjö. D. 6/6 1747 i Älgered, Bergsjö. Soldat.
 

Gölins mor:
Margareta Johansdotter.  F. 9/4 1700 i Norråsen, Bergsjö.  
D. 9/12 1778 i Älgered, Bergsjö.

Deras barn:
Karin Larsdotter. F. 27/2 1722 i Älgered, Bergsjö.
Margeta Larsdotter. F. 25/9 1724 i Älgered, Bergsjö.
D. 15/5 1778 i Fiskvik, Bergsjö
.
Johan Larsson Ulf
F.
11/2 1728, Älgered, Bergsjö.
Gölin Larsdotter.
F. 12/9 1730, Gamberg, Älgered, Bergsjö.
Anna Larsdotter. F. 24/9 1732 i Älgered, Bergsjö.
D. 22/7 1733 i Älgered, Bergs
jö.

Anders Larsson "Gamberg" Bock. Soldat.
F. 24/9 1733 i Älgered, Bergsjö.
D. 1/12 1774 i Älgered, Bergsjö
.

Anna Larsdotter Gamberg. F. 10/1 1737 i Älgered, Bergsjö.
D. 13/9 1774 i Nr 5, Älgered, Bergsjö
.

Cherstin Larsdotter. F.10/1 1737 i Älgered, Bergsjö.
D. 28/2 1737 i Älgered, Bergsjö.
Lars Larsson. F. 6/1 1740 i Älgered, Bergsjö.
Brita Larsdotter F. 21/11 1741 Älgered, Bergsjö. D. 1782.
Gift med Nils Uddberg. Barn: Jonas Spjut. Soldat. F. 2/4 1781 D. 11/12 1833. Gift med Brita Andersdtr. Fisk.

Cherstin Larsdotter. F. 11/6 1745 i Älgered, Bergsjö. 
 

Margareta Johansdotters far:
Johan Mårtensson Kraft F. 1660
.
Trumslagare.

Margareta Johansdotters mor:
Karin Hansdotter
F.
1665.

Karins far: Hans. Rustmästare, Frösön.
Karins mor:
Margta.

 

Gift 20/6 1758 med Gölin Larsdotter.
F. 12/9 1730 i Gamberg, Älgered, Bergsjö.
D. 29/3 1806 i Yttre, Bergsjö.
 
Nils Andersson HAgel.
F. 9/8 1729,
Yttre, Bergsjö.
D. 27/11 1805.
Ingesarven, Bergsjö.
Soldat vid Hälsinge regemente.
Bosatt i Yttre, Ingesarven, Bergsjö.
 
Barn:
Anders Nilsson Karp.
Soldat.  F. 23/6 1759 i Yttre, Bergsjö. D. 5/11 1845 i Älgered, Bergsjö.

Lars
Nilsson Spjut.

F. 26/3 1761 i Yttre, Bergsjö.
D. 1823.
Barn: se nedan.

Carin Nilsdotter Hagel.  
F. 5/7 1763 i Yttre, Bergsjö. D. 4/9 1846.

Nils Nilsson.
F. 4/1 1765 i Yttre, Bergsjö
. D. 1765.

Per Nilsson Stock.
F. 18/9 1767 i Yttre, Bergsjö
.
D. 1834.


Brita Nilsdotter.
F. 21/9 1774 i Yttre, Bergsjö
.
D. 1852.
 

Per Danielsson Holmstrands far:
Daniel Matsson
Bonde.
F.
1667, Saxen, Torp, Y-län.
D.
Svedje, Hassela. Boende Skryan, Torp,Y
-län.
Vigd 1687 med
Anna Olovsdotter
F.
1660, Torp, Y
-län.

Daniel Matssons far:
Mats Enarsson
F. 1630 i Torp, Y-län.
D.
1690 i Saxen, Torp, Y
-län.

 

Karin Persdotters far:
Per Henriksson
Bonde.
F. ?/3 1656, Malungen, Hassela. D. 26/11 1731, Vrångtjärn, Hassela
.

Karin Persdotters
mor:
Gertrud Knutsdotter
F.
1660, Attmar, Y
-län.

Per Henrikssons
far:
Henrik Eriksson
F. 1620 i Finland
.
D.Vrång-tjärn, Hassela.
Per Henrikssons
mor:
Ingrid Persdotter
F.
1620, Långskog 2, Attmar, Y
-län.

Per Persson Hasselgrens far:
Per Danielsson Holmstrand
Skräddare.
F.
23/9 1688, Torp,Y-län.
D.
23/11 1741, Svedje, Hassel
a.

Gift 1720 med
Karin Persdotter
F.
24/7 1691, Vrångtjärn, Hassela
. Detta är hennes andra gifte. Hon var tidigare gift med Lars Lustig. Soldat som dog 1720 i Hassela.

Barn:
Per Persson Hasselgren
F.
?/10 1718, Svedje, Hassela.
Anna Persdotter F. 10/8 1720, Svedje, Hassela.
Daniel Persson Färdig. Soldat.
F.
29/6 1724 i Svedje, Hassela.
Erik Persson Holmstrand
F.
1729 in Svedje, Hassela.
Lars Persson Holmstrand
Torpare, skogvaktare
.
F.
18/4 1733, Svedje, Hassela

 

Helena Persdotter Hasselgrens far:
Per Persson Hasselgren.
Korpral.
F. ?/10
1718, Svedje, Hassela
.
D.
14/8 1768,  Nordanbro, Hassela.

Vigd 1/11 1747 i Hassela med:
Helena Jönsdotter
F.
18/6 1719, Kyrkbyn 4, Hassela
.

Barn:
Karin Persdotter Hasselgren
F.
19/8 1748, Nordanbro, Hassela.
Per Persson Hasselgren
F.
25/7 1750, Nordanbro, Hassela.
Jonas Persson Hasselgren
F.
7/11 1752, Nordanbro, Hassela.
Jöns Persson Hasselgren
F.
14/7 1755, Nordanbro, Hassela
Helena Persdotter Hasselgren
F.
18/2 1756, Nordanbro, Hassela
.

Gift med:
Helena Persdotter Hasselgren.
F.
18/2 1758 i Hassela, Hälsingland. Bodde 1839-1840 i Bredåker, Bergsjö, Hälsingland.
D.
5/4 1840
av ålderdom.
 Lars Nilsson Spjut.
S
oldat.  
F.
26/3 1761
i Bredåker, Bergsjö, Hälsingland. Vigd: 21/10 1781.
D.
16/9 1823  i tvinsot.
Barn:
1. Golin Larsdotter F. 22/7 1782, Bergsjö. D. 1843. Gift med: Lars Ericsson (1789 - 1845)

2. Helena Larsdotter
F.
10/12 1784, Bergsjö.
Vigd 1809-11-17 med bondesonen Pehr Pehrsson, Skrämsta.

3. Nils Larsson Spjut
F.
1/12 1786, Bergsjö.
Vigd
1809-12-21 med bondedottren Kerstin Andersdotter, Öster-Tanne.

4.
Pehr Larsson Spjut
F.
7/10 1791, Bergsjö. D. 16/11 1840.

5.
Lars Larsson Bergman
F.
27/12 1793, Bergsjö.
Bodde 1844 i Bredåker, Bergsjö, Hälsingland. Bergbacka.
D. 
22/12 1853.  Vigd gång 1: 1/10 1819 med
Exp. Bef. Dottren Gertrud Martinsson. Vigd gång 2: 29/12 1833 med Sara Jonsdotter, Gamsäter.

6. Anders Larsson
F.
3/5 1796
. Flyttade till Medelpad.

7.
Daniel Larsson
F.
9/3 1799, Bergsjö.
 
  Pål Pålssons far:
Pål Hansson
Bonde.
F. 1710, Skogsta, Ljusdal, X-län.
D.
24/4 1749, Bredåker, Bergsjö, X
-län.

Pål Pålssons mor:
Karin Jonsdotter
F.
26/7 1723, Bredåker, Bergsjö, X
-län.
Vigd 27/5 1745, Bergsjö.
Barn:
Brita Pålsdotter
F.
16/6 1746, Bredåker, Bergsjö.
Jonas Pålsson
F.
9/9 1749, Bredåker, Bergsjö. Tvilling.
Pål Pålsson
F. 9/9 1749, Bredåker, Bergsjö
. Tvilling.

Margreta Pålsdotters far:
Pål Pålsson
Bonde
F.
9/9 1749, Bredåker, Bergsjö
.
D.
1808, Bredåker,
Bergsjö
.

Margreta Pålsdotters mor:
Margareta Johansdotter
F.
29/5 1752, Norrgimma, Bergsjö
.
Vigd 28/1 1776, Bergsjö.
Barn:
Olov Pålsson
F.
29/2 1776, Bredåker, Bergsjö
.
Karin Pålsdotter
F.
9/10 1778, Bredåker, Bergsjö
.
Brita Pålsdotter F. 16/2 1789, Bredåker, Bergsjö.
Margareta Pålsdotter
F.
24/2 1791, Bredåker, Bergsjö
.
 
Gift med: 
Margreta Pålsdotter.
F. 24/2 1791.
D. 3/3 1865.
Bodde från 1839 - 1845 i Bredåker, Bergsjö.
Pehr Larsson Spjut.
F. 7/10 1791. Torpare. 
D. 16/11 1840 i Bredåker, Bergsjö.
Barn:
1. Klara Helena Pehrsdotter
F. 22/12 1819.
Bodde
från 1839 - 1845 i Bredåker, Bergsjö.

2. Lars Pehrsson Spjut Sjölund.
F.
16/8 1821.
Bodde från 1839 - 1845 i Bredåker, Bergsjö. Flyttade 1849 till Forsa. Gift med K. Johansdtr. Wahlund.

3.
Margareta Pehrsdotter
F.
21/2 1824
.
Bodde från 1839 - 1845 i Bredåker, Bergsjö.

4. Brita Pehrsdotter
F.
16 /2 1827.
Bodde från 1839 - 1845 i Bredåker, Bergsjö.

5. K
arin Pehrsdotter
F.
15/10 1829
Bodde från 1839 - 1845 i Bredåker, Bergsjö.
 
      Ogift. Katrina (Karin)
Persdotter Spjut.
F. 15/10 1829, Wade, Bergsjö. Ogift.
Hon bodde
1839 - 1845 i Bredåker, Bergsjö.
 
Barn:
1. Greta Cathrina uä.  F. 9/8 1856.

2. Brita Helena
uä.  F. 29/11 1858.

3. Pehr (Spjut) Vestmark uä.
F. 10/10 1862.
D. 26/10 1883.

4. Albertina
uä. F. 24/5 1869.  
 
      Gift med:
Olof  Daniel Gustafsson
 (Dejenberg)
F. 22/8 1864 i Gustaf Adolfs
kommun, Värmland. trädgårdsarbetare. Brädgårdsarbetare.
Flyttade till Hudiksvall 30/11 1890.
Vigd 26/12 1892.
D. 2/9 1959,
i Hudiksvall.
ALBERTINA LINDQVIST
F. 24/5 1869, Wade, Bergsjö.
Flyttat till Hudiksvall 1891. Sömmerska.
(1877 kallar hon sig för Lindqvist.)
Barn:
1. ELFrida Johanna
F. 6/3 1894 i Hudiksvall. Barnlös. D. 1/3 1979. Ogift.
2. Harald Erik
F. 30/1 1896 i Bergsjö.
Vigd: 25/2 1934.
D. 2/5 1976. Barnlös.
3. Anna Alida
F. 25/2 1899 i Bergsjö.
4. Einar Gustaf
F. 15/8 1900.
D. 2/5 1953. Ogift.
5. Karin Gerda Viola F. 14/2 1903.
D. 8/11 1964. Barnlös.
6. Tora Märta Albertina
F. 16/6 1904.
D. 26/4 1996. Ogift. Barnlös.
7. Erik Helmer
F. 11/6 1907.
Vigd: 17/11 1945.
D. 23/1 1996.
8. Emil Otto
F. 2/4 1911.  Änkling 29/5 1998. Barnlös. 
D. 26/5 2001.
9. Elsa Brita
F. 30/7 1913.
D. 14/3 1988. Ogift. Elsas barn: Dagmar F. 2/4 1943.
 
      Barn med Maria  Teresia Johansson -Linné
F. 16/4 1904 i Gåsbacka, Delsbo. 
D. 7/11 1971. Moder till Kerstin. Ogift.

EINAR GUSTAF GUSTAFSSON
 F. 15/8 1900. 
D. 2/5 1953. Ogift.

Barn:
Kerstin Ingegerd Johansson Linné
F. uä. 11/10 1926 i Idenors socken, Hudiksvall. 
D. 11/4 2002.
Gustav hade två barn uä till. Jag letar vidare.
 
      Gift med
Sven Arne Kihlström
Född 19/10 1924 i Hudiksvall. Väghyvelförare.
Vigd 22/9 1945.
Död 30/3 1988.

Kerstin Ingegerd Kihlström
(JOHANSSON  LINNÉ)
F. 11/10 1926 i Idenors socken, Hudiksvall.
D. 11/4 2002.
 

Barn:
MARIE-LOUISE
F. 3/3 1946,
LEIF Roger
F
. 20/9 1952.
      Gift med Jan Christer Gimséus
F. 27/9 1949 i Alva socken, Gotland. Bilmekaniker.

Christers anor 1.

Christers anor 2.

Christers anor 3.

Marie-Louise GimsÉus (Kihlström)
Född 3/3 1946 i Hudiksvall. Postkassör.
Vigd 17/5 1972 på Svenska Ambassaden i Paris.

Marie-Louises släkt på faderssidan.

Marie-Louises släkt på faderssidan.

Marie-Louises släkt på moderssidan.

Marie-Louises släkt på moderssidan.

Marie-Louises släkt på moderssidan.

Barn:
JAN MORGAN
F. 20/5 1973,
ANDERS GREGER F. 9/9 1976,
HANNA MARIA
F. 10/5 1988.
 

Var vänlig och läs listan vågrätt.

   Min släktforskning