Att göra en kant runt ett foto i programmet Paint.

Gå till Start, Programs, Accessories, Paint. Då får du upp detta.

Gå in under File, Open.

Leta reda på filen där du lagt bilden. Klicka på den, så kommer bilden upp i programmet.

Klicka i färgpaletten vilken färg du vill ha på kanten.

Längst ner på bilden ser du en nod.

Sätt muspekaren på den mittersta noden längst ner. Vänsterklicka på den och håll musknappen intryckt hela tiden
samtidigt som du drar muspekaren nedåt. Drag så långt du behöver. Släpp musknappen så får du en kant att skriva på.

Gå till File, Save. Klart.

Tutorials