Min släktforskning

Efterlysningar: Jag har gamla foton som jag inte vet vilka personerna är.
Jag behöver hjälp med det.
Om du känner igen någon så blir jag tacksam om du vill höra av dig till mig med vad du vet.

Min mail adress: logim@telia.com

Jag har gjort ett mtDNA test och jag hör till gruppen T2f. Har du samma?

Jag har gjort lite efterforskningar om min släkt.

Kihlström och Molin kommer ifrån
Gästrikland: Berga Årsunda, Vida Årsunda, Sörby Årsunda, Lund Årsunda, Stormuren Årsunda, Nordanåker, Högbo Sandviken, Hedesunda, Hedkarby, Kihlen, Åttersta Ovansjö.

Johansson-Linné och Nordlöf kommer ifrån
Hälsingland: Delsbo, Hudiksvall, Idenor.
Småland: Lassabygget, Hultsjö, Jönköping, Rättorp, Hjälmseryd, Brohult.

Nilsson kommer ifrån
Gotland: Alva, Hemse, Martebo, Sproge, Tingstäde, Vamlingbo, Öja.
Småland: Gärdserum,  Kalmar.
Skåne: Andrarum, Tomelilla.

Gustafsson kommer ifrån
Värmland: Broddheden, Gumma, Hagforsen, Norra Backa, Norra Råda.
Hälsingland: Bergsjö, Hudiksvall,


Om du hittar något att tillägga så hör gärna av dig. Du kan nå mig här logim@telia.com


 

Soldater i min släkt:

Bawér, Berg, Bom, Buller, Dalgren-Ängqvist, Dansk, Dunder, Ehn, Ekorre, Ekelund-Hallfast, Eld, Eld, Fisk, Fäldt, Färdig, Färm, Gamberg, Gamberg Bock, Glomberg, God, Hagel, Hallfast, Hammarberg-Hammare, Hasselgren, Hjelm, Hultin, Hållfast, Höna, Karp, Kjäll, Klang, Kraft, Kraft, Königsson Morsten, Lax, Levin, Lif, Linné, Ljus, Loman-Roth, Lustig, Löf, Norblad, Nordberg, Nordvall, Nordlöf, Näsberg, Orre, Pihl, Preutz, Printz, Qvick, Qvick, Rask, Ritare, Rudolphi, Ruth, Sandberg, Snäll, Spets, Spjut, Sprint, Star, Starberg, Stare, Stark, Stock, Strand, Strandberg, Strandfält, Stål, Sälg, Tapper, Tapper-Tång, Timper, Ulf, Vass, Warnagel, Westberg, Ärling-Slug.

Halfast/Ridderschantz (gift med Sofia Maria Ulfeld dotterdotter till kung CHRISTIAN IV  av Danmark).

 

Övriga intressanta grenar i Christers släkt:

De Besche/De Flon , De Flon Adlercrona, Du Rietz, Gyllenhaal, Esaias Tegnér, Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding, Erik Gustaf Geijer, Gustaf De Laval, Agnes von Krusenstjerna, skådespelaren Thor Modéen, Clabbe af Geijerstam, komikern Petra Mede.

Många intressanta titlar hade förfäderna så som: ägare av Rörstrands porslinsfabrik, ägare av Bofors bruk, grundare av Gustafsbergs porslinsfabrik, ansvarig för måleri och skulptur-samlingarna på Nationalmuséet i Stocholm, arkitekt, slottsbyggmästare, kanongjutare, hammarpatron, borgmästare, livläkare till drottning Kristina, Karl X Gustaf, Drottning Hedvig Eleonora, Karl XI samt även till Ludvig XIII i Frankrike, justitieborgmästare, flera brukspatroner, flera landshövdingar, flera kyrkoherdar, amiralitetsläkare, professorer, tonsättare, kaptener, majorer, överstar, överstetullinspektör, en tog patent på ett luftskepp, skeppsbyggare, grosshandlare, godsägare, konstnär (målare), utgivare av Aftonbladet.

Arne Kihlström

Kihlström 1
Kihlström 2

Foton

Molin 
Foton 

Aina Johanna Andersson Molin, Svea Linnea Andersson Molin  (in English)

Munter (Ovansjö, in English)
Photos from Andersson Molin and Munter

Johansson-Linné
Foton

Bror Emil Andersson Foton
This site is especially for my American relatives

Gustaf Gustafsson

Spjut

Nordlöf

Nilsson 1 (Gotland)   Sidan har blivit hackad. Återkommer när den blivit fixad.

Nilsson 1b (Gotland)

Nilsson 2 (Gotland)

Övriga släkttavlor:

En nyfunnen släkting: Lena Fredriksson

Min kusin: Eva Forselius. Gift Erixon.

Min svägerska: Monica Strömbom. Gift Kihlström. På sin fars sida. På mors sida.

Min svägerska: Helen Löfstrand. Gift  Nilsson. På sin fars sida.

Min mors kusin: Margareta Andersson

Min mors kusins man: Kjell-Owe Andersson
 


 

Förklaring:
Bröstfeber
= pleuropneumoni, dvs samtidig lungsäcks- och lunginflammation.
Byvaktare var en funktionär i bysamhället på 1700- och 1800-talet vars uppgift var att hålla reda på eventuella konflikter i byn,
att lösdrivare inte belastade gemensamma resurser ohämmat, samt att ordna en fungerande brandvakt.
Fältfeber = Tyfus.
Fältsjuka
var en i äldre tid använd samlingsbenämning på olika smittosamma tarmsjukdomar hos trupper i fält.
Fältväbel=
var den högsta underofficersgraden, med vilken oftaföljde ansvar för ett kompanis förläggning, underhålls- och expeditionstjänst.
Förare
= från 1500-talet i Sverige benämning på underofficer som ingick i fänikans (kompaniets) stab. Föraren skulle biträda fänriken samt svara för trossen och de sjuka vid fänikan, för uppröjning av marschväg och för utseende av lägerplatser. Benämningen bortföll i början av 1800-talet.
Håll och stygn = lunginflammation.
Häradsprofossen utdelade kroppsbestraffningar.
Korpral
, från 1972 den lägsta befälsgraden i svenska försvarsmakten. Benämningen förekom redan på 1600-talet. Från 1700-talet fram till 1972 fanns den lägre graden vice korpral och tidigare även den högre graden distinktionskorpral.
Lönskaläge =
sexuellt umgänge där ingendera parten var gift.
Profoss
= underofficer som övervakade ordningen bland soldaterna, verkställde bestraffningar m.m.
Sexman var en av sex förtroendemän i en socken, som hade att se till att fattade beslut på sockenstämman verkställdes,
ansvara för underhåll av kyrkobyggnader och prästgård, samt främst att hjälpa kyrkoherden att övervaka kyrkotukten i socknen. Genom 1862 års kommunalreform avskaffades systemet med sexmän.
Struplungsot =
struptuberkulos.
V
icekorpral
= tidigare lägsta befälsgraden inom armén utom artilleriet och luftvärnet. Graden avskaffades 1972. Återinfördes 2009.
Ökstock= båt med platt botten